Blog - zajímavé články z oblasti logistiky

Stránky:   11 12 13 14 15 16

Varování před rizikem zpronevěry převáženého zboží podvodnými dopravci

Přidáno: 20. 2. 2013

Jako v každé podnikatelské činnosti tak i v provozování silniční dopravy platí zásada, že ten, kdo je povinen plnit závazek ze smlouvy, může tento závazek splnit pomocí jiné osoby a odpovídá při tom tak, jako by závazek plnil sám. V poslední době se Česká pojišťovna a.s. stále častěji setkává s případy zpronevěry převáženého zboží.

Pokračování článku

Jaké služby poskytuje kvalitní přepravní společnost?

Přidáno: 22. 11. 2012

Logistická praxe současné doby směřuje ke komplexnímu řešení problémů a k integraci logistických řetězců. Trendem posledních let je snaha o nepřetržitou redukci časové ztráty při kontinuální zlepšování kvality poskytovaných služeb a snižování nákladů. Významnou úlohu hraje rovněž komplexnost posk…

Pokračování článku

Jaký je rozdíl mezi pojmy logistická firma a spediční firma?

Přidáno: 22. 11. 2012

Logistická firma je společností, která je spojena s veškerými službami vztaženými k přepravě zásilky.
Spediční firma je společnost, která není vázána mezinárodní či vnitrostátní dopravu realizovat, ale pouze ji smluvně obstarat.

Pokračování článku

Co se rozumí pod pojmem dopravní společnost?

Přidáno: 22. 11. 2012

Dopravní společnost, resp. dopravce je společnost, která je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní. Dopravce na rozdíl od speditéra zajiš…

Pokračování článku

Jak si vybrat kvalitního autodopravce?

Přidáno: 22. 11. 2012

Kvalitní autodopravce by měl zajišťovat autodopravu prostřednictvím spolehlivého vozového parku, který by měl být v prvotřídním technickém stavu. V souladu s kvalitním vozovým parkem by měla být technika řízena profesionálními řidiči s dlouholetými zkušenostmi v silničním provozu, kteří budou schopn…

Pokračování článku

Stránky:   11 12 13 14 15 16

Poptávkový formulář

Poptejte přepravu zboží nebo si sjednejte osobní schůzku.
*

*

*

*

*

Položky označené * musí být vyplněny