Co se rozumí pod pojmem dopravní společnost?

Dopravní společnost, resp. dopravce je společnost, která je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní. Dopravce na rozdíl od speditéra zajišťuje přepravu vlastními dopravními prostředky, do smluvních vztahů s příkazci vstupuje vlastním jménem, na vlastní účet a riziko.

Dopravní společnost může být provozovatel dopravy osobní i nákladní, veřejné i smluvní neveřejné. Zákon o dráhách dopravce označuje termínem provozovatel drážní dopravy. Vždy se jedná o subjekt, který realizuje vlastní činnost přemístění v prostoru a čase.

Z právního hlediska je dopravní společnost, resp. dopravce jedním z účastníků přepravní smlouvy:

  • v osobní dopravě se jedná o smlouvu o přepravě osob (§ 760 a násl. občanského zákoníku)
  • v nákladní dopravě se jedná buď o smlouvu o přepravě věci, jde-li o obchodní závazkový vztah (§ 610 a násl. obchodního zákoníku), nebo o smlouvu o přepravě nákladu (§ 765 a násl. občanského zákoníku)

Od dopravce je třeba odlišovat přepravce, jímž je v nákladní dopravě ten, kdo si nechá věc či náklad přepravovat dopravcem (objednavatel přepravy).

Zpět na blog

Další články na blogu

Poptávkový formulář

Poptejte přepravu zboží nebo si sjednejte osobní schůzku.
*

*

*

*

*

Položky označené * musí být vyplněny