Jaký je rozdíl mezi pojmy logistická firma a spediční firma?

Logistická firma je společností, která je spojena s veškerými službami vztaženými k přepravě zásilky.
Spediční firma je společnost, která není vázána mezinárodní či vnitrostátní dopravu realizovat, ale pouze ji smluvně obstarat.

Logistická společnost

Logistická firma je společností, která je spojena s veškerými službami vztaženými k přepravě zásilky. Cílem logistické firmy je komplexní uspokojení specifických potřeb zákazníků v optimálním čase. Na rozdíl od spediční firmy se zabývá komplexní nabídkou služeb spojených s přesunem zásilky od dodavatele k odběrateli.

Logistická firma zabezpečuje kompletaci zásilky, adekvátní zabalení s využití vhodné obalové technologie, manipulaci (například v železničních, leteckých a námořních terminálech), vlastní distribuci zásilky za pomoci vhodných dopravních prostředků (například kamionová doprava), uskladnění, vyřízení patřičných transportních dokumentů, deklarování zboží pro úřední účely, zajišťování pojištění zboží a příjmu nebo zajišťování plateb a dokladů týkajících se zboží a poradenstvím. Může se přitom jednat o přepravu vykonávanou jedním druhem dopravy nebo multimodálně.

Tyto služby mohou být prováděny na míru za účelem pružného zajištění poskytovaných služeb.

Spediční společnost

Spediční firma je společnost, která není vázána mezinárodní či vnitrostátní dopravu realizovat, ale pouze ji smluvně obstarat. Pro příkazce je kooperace se spediční společností výhodná tím, že se transport zásilky provádí prostřednictvím jediného smluvního vztahu. Ve většině případů, spediční firma, resp. zasílatel, neodpovídá za kvalitu provedení dohodnutých služeb, zavazuje se pouze k jejich obstarání. Odhaduje se, že až 80% objemu všech přeprav v mezinárodním obchodě je realizováno s využitím spedičních společností. Mezinárodní obchod se dnes zřetelně přiklání k principu řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů použitím jediného logistického partnera.

Z legislativního pohledu je spediční činnost vymezena zasílatelskou smlouvou. Jedná se o smlouvu komisionářského typu a zasílatel se v ní zavazuje, že za úplatu, vlastním jménem, ale na účet příkazce a na jeho riziko obstará přepravu věci z místa odeslání do místa určení a obyčejně i další, ve smlouvě definované služby.

Spediční firmy jsou sdružené do mezinárodní organizace FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés). Organizace FIATA byla založena v roce 1926 ve Vídni a jejímž cílem je koordinovat jejich činnost a unifikovat používané přepravní postupy, smluvní náležitosti a používané dokumenty.

Vzhledem k rozsahu působnosti svých služeb lze společnost Easy Logistics, s.r.o. řadit mezi logistické společnosti s prvky spediční firmy operující na českém trhu nabízející vysokou úroveň svých služeb jednotlivým zákazníkům.

Zpět na blog

Další články na blogu

Poptávkový formulář

Poptejte přepravu zboží nebo si sjednejte osobní schůzku.
*

*

*

*

*

Položky označené * musí být vyplněny