3PL - Third Party Logistics

„Third Party Logistics (3PL)“ označuje komplexní logistickou službu, kterou nabízí společnost Easy Logistics, s.r.o. svým klientům.

Tato služba představuje svěření logistických služeb v podobě silniční kamionové dopravy, IT podpory a dalších navazujících služeb dodavateli (logistické společnosti), který sice manipulované zboží nevlastní, ale nakládá s ním v nejlepším možném úmyslu s primárním cílem uspokojit potřeby zákazníka.

Vzájemná důvěra na vyšší úrovni je zásadní podmínkou pro vznik takového vztahu. Lze konstatovat, že dochází k propojení a částečnému splynutí dvou firem s cílem vytvoření synergického efektu. Takovéto síťové podnikání umožňuje urychlení, zjednodušení a zlevnění logistických procesů. V konečném důsledku lze hovořit i o přidané hodnotě v podobě nárůstu konkurenčních potenciálů obou zúčastněných firem.

Filozofií logistické společnosti Easy Logistics, s.r.o. je uspokojení odběratelských potřeb na nejvyšší možné míře, kvalitě a při nízkých nákladech. Pomocí služby 3PL jsme schopni být zákazníkovi oporou nejen při hledání logistických řešení, ale i významným článkem jeho firemního know – how při zachování jeho firemní kultury.

Výhody řešení 3PL

  • dodavatelsko-odběratelský řetězec s jedním partnerem
  • důvěra a bezpečnost logistických řešení
  • snížení nákladů
  • propojení informačních systémů mezi dodavatelem a odběratelem
  • kompletní řešení toků zboží a surovin klienta
  • vytvoření analýzy logistických dat týmem odborníků
  • zkušenosti s logistickými operacemi pro různá odvětví průmyslu
  • neustálé zlepšování procesů

Poptávkový formulář

Poptejte přepravu zboží nebo si sjednejte osobní schůzku.
*

*

*

*

*

Položky označené * musí být vyplněny